Nejznámější druhy meditace a jejich vliv na organismus

Mindfulness meditace

Je velmi dobře známo, že meditace patří k velmi účinným aktivitám při snižování stresu a úzkostí. Studie o vlivu meditace na stres potvrzují, že při pravidelné meditaci mají lidé lepší výsledky ve stresových multitaskingových testech, které hodnotili míru dokončení rozpracovaných úkolů a v jaké kvalitě je účastníci dokončili. 


Máme tu další dobrou zprávu - pro pozitivní výsledky a dopady nemusíte promeditovat dvacet let. Meditace totiž přináší i okamžité výsledky. Jedna dvacetiminutová meditace dokáže podpořit relaxaci a významně snížit hodnoty měřící aktuální stres. [1] Dokonce i u lidí, kteří nikdy předtím nemeditovali. 


Při vygooglování meditace vám vyjede přes tři miliony výsledků. Existuje mnoho druhů a způsobů, jak svou mysl ztišit a uklidnit. Každý jsme navíc jiný - stejně jako někdo inklinuje k výbušným sportům plných dynamiky a někdo rád protáhne tělo při klidné józe, tak i v meditaci se naše preference liší. Ať už se vydáte jakoukoliv cestou meditace, buďte si jistí, že vám může pomoci vypořádat se s úzkostí. 


Pojďme se nyní společně podívat na nejznámější druhy meditace a jejich konkrétní vliv na organismus. Třeba vám nějaká padne do oka.

Focused attention (Soustředěná pozornost) 

Běžný styl meditace, který zahrnuje udržení pozornosti na určitý předmět, buď vnitřní (např. dýchání) nebo vnější (např. plamen svíčky). Meditující se snaží sledovat svou pozornost, všímat si epizod rozptýlení (toulání myslí) a přivádět svou pozornost zpět k objektu. Soustředěná pozornost je obvykle vhodnou volbou pro začínající meditující.

Studiemi podložený přínos: Soustředěná meditace může pomoci zlepšit pozornost, udržet soustředění po delší dobu a naučit se věnovat méně pozornosti rušivým elementům. [2]

Open monitoring (Otevřené pozorování)

Cílem této meditace je přivést pozornost k přítomnému okamžiku a otevřeně pozorovat obsah mysli. Představte si vlnu na moři. Z ničehonic se objeví a o pár vteřin je opět jen součástí oceánu. A přesně tak fungují i myšlenky. Zpozorujte myšlenku, nehodnoťte, nekritizujte. Nelpěte na ni. Nechte ji odejít přesně tak nenápadně, jak se objevila. Meditace otevřeného pozorování tradičně následuje soustředěné uvědomění, když se praktikující učí přejít z úzkého soustředění pozornosti na celkové uvědomění si přítomného okamžiku.

Studiemi podložený přínos: Otevřené pozorování má specifický účinek na kreativitu. Ve studii se potvrdilo, že tento druh meditace navozuje stav, který podporuje divergentní myšlení a umožňuje generování mnoha nových myšlenek.

Divergentní myšlení označuje myšlenkový proces, který vede ke vzniku většího množství originálních řešení problémů.

Loving-kindness meditation (Meditace milující laskavosti)

Tato meditace se zaměřuje na rozvíjení soucitu a lásky k sobě a ostatním. Postupně rozšiřuje zaměření empatie na cizí a nemilované jedince nebo dokonce na všechny živé bytosti. Zatímco meditace milující laskavosti zahrnuje technické prvky ze soustředěné pozornosti a otevřeného pozorování, odlišuje se od pozorování jevů ve vlastním vědomí díky svému emocionálnímu obsahu.

Loving kindness meditace

Studiemi podložený přínos: Vzhledem k povaze této meditace není překvapení, že způsobuje nárůst denních prožitků pozitivních emocí, zvýšenou životní spokojenost a snížení symptomů deprese. Ukázalo se, že v průběhu času přispívá ke smyslu života, rozvoje přátelství a lepšímu fyzickému zdraví. [3]

Mindfulness meditation (Meditace všímavosti)

Skupina praktik zaměřených na kultivaci všímavosti, typicky definovaná jako stav nesoudícího uvědomění přítomného okamžiku. Meditace všímavosti se může vztahovat jak na praktiky soustředěné pozornosti, tak na praktiky otevřeného pozorování. Může jít o uvědomění dechu, aktivnímu poslouchání zvuků přírody nebo vnímání dotyku holých chodidel se zemí (grounding).

Studiemi podložený přínos: Meditační trénink všímavosti zlepšuje soustředění a kognitivní výkonnost. V randomizovaném kontrolovaném výzkumu se ukázalo, že pár týdnů tréninku všímavosti pomohlo lidem se lépe soustředit, omezilo výskyt rušivých myšlenek a zlepšilo skóre GRE (americká standardizovaná zkouška). [4]

Více o Mindfulness se dočtete v tomto článku.

Mantra recitation (Recitace mantry)

Styl meditace, která zahrnuje opakování zvuku, slova nebo věty, ať už nahlas nebo v mysli, s cílem uklidnit mysl a vyhnout se rozptýlení. Ačkoli je recitace mantry pravděpodobně formou meditace zaměřené pozornosti, vyznačuje se svou složkou řeči a může mít zřetelné spojení více mozkových center.

Studiemi podložený přínos: Právě díky spojojení mozkových center a synchronizaci obou mozkových hemisfér vede recitace mantry k přechodu od rychlejších mozkových vln k pomalejším. To má za následek prohloubení relaxačních stavů.
V několika studiích bylo potvrzeno, že je meditace s mantrou účinná ke zmírnění projevů kardiovaskulárních obtíží jako je hypertenze, onemocnění koronárních tepen a dalších rizikových faktorů. [5]

Pohybová meditace (movement meditation)

V dnešní uspěchané době, kdy se nedokážeme tolik zklidnit a koncentrovat, může být lehčí volbou meditace v pohybu. Ta ve své nejhlubší podstatě zahrnuje jakýkoliv pohyb, učiněný vědomě. Mindfulness technika zmíněná výše je významnou součástí. Všímejte si svých svalů, jak se pohybují a stahují, všímejte si pocitu, který máte, když se vaše nohy dotknou podlahy. Všímejte si částí těla, které normálně ignorujete - loktu, tváře, kyčlí... Povšimnout si můžete i rychlosti dechu, tlukotu srdce a dalších vjemů.


Studiemi podložený přínos: Výzkumy ukazují, že meditativní pohyb má příznivé účinky na řadu ukazatelů týkajících se spánku. Kromě spánku se pozitivně podepisuje i na zlepšení fyzické výkonnosti, depresí, i celkové kvality života. [6]

 

Závěr

Udržovat si dlouhodobou meditační praxi je nesmírně náročné, ale díky vědě víme, jaké benefity pro jednotlivce přináší. Zároveň se ukazuje, že i krátké meditace mají okamžitý pozitivní efekt na náladu, stres, pozornost a kreativitu.

Nalákali jsme vás? Nebo je meditace již dávno neocenitelnou součástí vašeho života?