Nejlepší nootropika pro posílení funkce mozku

Nejlepší nootropika

Nootropika, co to je? 

Tento zvláštní výraz se objevil v odborné literatuře už počátkem 70. let minulého století. Význam vychází ze starořeckých slov noos (vnímání) a tropein znamenající otočení, ohnutí.

Nootropika tedy různými mechanismy ovlivňují a posilují přirozené fyziologické funkce mozku. Nootropika nemusí nutně změnit způsob, jakým mozek funguje, ale mohou jen zlepšit jeho práci a zvýšit efektivitu. Tyto látky pomáhají zlepšovat bdělost, pozornost, koncentraci, rozhodovací funkce, soustředění, motivaci a paměť. 

Kofein

Bezpochyby nejznámější a nejužívanější přírodní stimulant na světě. Jeho pozitivní efekt na kognitivní funkce, bdělost, duševní únavu, soustředění nebo fyzickou výkonnost je nepopíratelný. 

Kofein přímo podporuje centrální nervový systém a bylo prokázáno, že akutně zvyšuje efektivitu fungování neuronálních sítí v lidské mozkové kůře. [1] Některé oblasti se zvýšenou neuronální aktivitou jsou spojeny s kognitivními funkcemi podporující pozornost.

Nikotin

Nikotin není jen tabák a cigarety, které mají velmi negativní vliv na zdraví. Ve skutečnosti se ukázalo, že nikotin sám o sobě má kognitivní benefity. Studie ukazují, že orální konzumace nikotinu zlepšuje rychlost reakce, jemnou motoriku, pracovní paměť [2] a zlepšuje konsolidaci paměti během učení. Tento proces je zprostředkován zvýšenou účinností nikotinových acetylcholinových receptorů, které jsou v nervové soustavě odpovědné za paměťové funkce. 

Upozornění: Ačkoliv výzkumy ukazují, že v mírných dávkách nikotin podporuje kognitivní funkce, ve vyšších dávkách kognitivní výkon naopak utlumuje. 

L-theanin 

Tato aminokyselina se přirozeně vyskytuje v zeleném čaji a má antioxidativní a neuroprotektivní vlastnosti. Podporuje duševní bdělost, paměť, soustředěnou pozornost, pocity klidu a zvýšení alfa vln v mozku. Kombinace kofeinu a L-theaninu může podpořit pocit bdělosti, soustředění a zvýšenou produktivitu s pocity klidu a méně stresování se.

Více o L-Theaninu se můžete dočíst ve článku: Vše, co byste měli vědět o L-theaninu

L-tyrosine

Neplést s L-theaninem. Přestože mají podobný název, jejich účinek se značně liší.

L-tyrosine případně N-acetyl-L-tyrosine (forma L-tyrosinu) je aminokyselina, která se používá jako nootropikum, protože působí jako prekurzor neurotransmiteru dopaminu. Ten je zapojen ve funkcích mozku spojených s motivací, odměnou, potěšením, pamětí a učením.  

Lion´s mane - Korálovec ježatý (Hericium erinaceus)

Svými účinky je právem zařazen mezi nejznámější medicinální houby a zároveň nootropika. Značná část účinků vyvolaných Korálovcem souvisí se zvýšením produkce nervového růstového faktoru (NGF). Nervový růstový faktor je protein, který je nesmírně důležitý pro růst a přežití neuronů v mozku. Účinek NGF byl detekován v hipokampu, což je centrum paměti a učení. Podle studie provedené na lidech zlepšuje kognitivní funkce zejména u jedinců s mírným zhoršením kognitivních schopností a může snižovat deprese a úzkosti. [3]

Ginkgo Biloba

V českém jazyce Jinan dvoulaločný se řadí mezi nejprozkoumanější byliny pro zdraví mozku. Obsahuje několik důležitých bioaktivních látek jako jsou flavonoidní glykosidy, kvercetin, kempferol, ginkgolidy A,B,C a další látky. Působení těchto sloučenin podporuje neurotransmiterové systémy, neurogenezi a průtok krve mozkem. Nejznámější účinky Ginkgo zahrnují podporu pozornosti, koncentrace, paměti a nálady.

Značné množství studií potvrzuje účinky G.Biloba na zlepšení rychlosti pozornosti, kvality paměti a kognitivního zdraví. [4] [5] [6]

Ginkgo biloba

 

Bacopa monnieri

Použití této nootropní byliny též známou pod pojmem Brahmi sahá až 3 000 let zpět do ajurvédské medicíny, kde byla využívána na podporu funkcí mozku jako posilovač paměti, inteligence a kognitivní výkonnosti. Výsledky z dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií skutečně ukazují, že Bacopa může zlepšit kognitivní procesy jako je učení a paměť. [7] [8]

Velmi přesvědčivě se též ukázal trend nižší úzkosti.

Alpha GPC 

L-alfa-glyceryl fosforyl cholin (Alpha GPC) je jedním z nejlepších zdrojů cholinu s velmi biologicky dostupnou formou nezbytnou pro mozek. Cholin z Alpha GPC podporuje metabolismus fosfolipidů v mozku a tvorbu neurotransmiteru acetylcholinu, který hraje důležitou roli v pozornosti a soustředění, zlepšuje paměť a usnadňuje učení.

Huperzine A

Tento extrakt z rostliny Huperzia serrata (Vranec pilovitý) je využíván pro podporu paměti a učení. Zároveň má i některé neuroprotektivní vlastnosti, které jsou důležité pro zdraví mozku. Jedním z nejznámějších biologických účinků Huperzinu A je jeho zapojení do signalizace acetylcholinu. Huperzin A má silný inhibiční účinek na acetylcholinesterázu (AChE), tudíž zpomaluje rozklad neurotransmiteru acetylcholinu a zvyšuje jeho hladiny v mozku. Jak bylo řečeno výše, acetylcholin hraje důležitou roli v kognitivních funkcích, zejména v nervových mechanismech paměti a podpoře učení, pozornosti a bdělosti.

 

Huperzine A

Taurine

Jedna z nejhojněji vyskytujících se aminokyselin v mozku, sítnici a svalové tkáni. Jeho antioxidační vlastnosti hrají klíčovou roli v ochraně buněk. Taurin je jedna z látek, která nemá přímo vliv na funkci mozku, ale spíše na jeho ochranu. Mezi nootropika se však může bezpochyby zařadit. Taurin chrání buňky, tkáně a mozek před toxicitou reaktivních forem kyslíku a přebytečných kovů udržováním integrity membrán buněk. [9] 

Acetyl-L-Carnitine (ALCAR)

Narozdíl od ostatních forem L-Carnitinu, ALCAR má pozitivní účinky na zlepšení kognitivních funkcí a vykazuje účinnost při depresi. Tento efekt je pravděpodobně zprostředkován zlepšeným energetickým metabolismem a zvýšeným množstvím dopaminu a serotoninu v mozku.  [10] 

Zároveň vykazuje protizánětlivé a neuroprotektivní účinky. [11]Víte, kolik z výše zmíněných nootropik obsahuje Focus?
Kdo tipoval "5", měl pravdu. A to už je pořádně povzbuzující koktejl pro mozek.