Hořčík - 8 vědecky podložených důvodů proč ho suplementovat

Hořčík

Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 25 g hořčíku. Jeho role v těle zahrnuje výrobu energie, strukturální vývoj kostí, syntézu DNA a je také zapojen do procesu, který je důležitý pro vedení nervových impulsů, svalové kontrakce a řízení normálního srdečního rytmu.

Vědecká literatura poskytuje rozsáhlé důkazy o rozšířeném nedostatku hořčíku a potenciální potřebě suplementace hořčíku u různých zdravotních stavů.

Ponořili jsme se do studií a vědeckých poznatků a vybrali pro vás top 8 důvodů, proč je dobré doplňovat hořčík. Znáte je všechny?

1.Snižuje nespavost

Vědci se shodují, že hořčík hraje důležitou roli v regulaci spánku.
Po 8 týdnech suplementace hořčíkem měli pacienti delší dobu spánku a také větší efektivitu spánku. Výsledky ukazují, že suplementace hořčíkem přináší pacientům trpícím nespavostí výrazné zlepšení, jak subjektivní, tak objektivní.[1]

S tím souvisí i další bod…

2.Potlačuje úzkost

Úzkost může způsobit nespavost a naopak. Tato kombinace může vyústit až v ďábelský kolotoč, který vede k chronické nespavosti. Podle australské nadace Sleep Health Foundation jsou úzkost a obavy hlavními příčinami nespavosti. Existující důkazy naznačují příznivý účinek hořčíku na subjektivní úzkost u vzorků lidí citlivých na úzkost a na mírnou až středně těžkou depresi u dospělých. [2]

3.Předchází migrénám 

Lidé s nízkou hladinou hořčíku v těle jsou náchylnější k bolestem hlavy nebo migrénám. Americká akademie neurologie a American Headache Society hodnotí hořčík jako jednu ze silně doporučovaných léčebných postupů při migrénových bolestech hlavy.[3]

Bylo prokázáno, že perorální suplementace Mg snižuje frekvenci, trvání a intenzitu migrén o 41 % ve srovnání s placebem (15,8 %). [4]
To už je zajímavé číslo, co myslíte?

Magnesium

4.Napomáhá zdraví srdce a kostí

Přehled z mnoha rozsáhlých studií ukazuje, že vysoký příjem Mg je spojen s nižším rizikem hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů (onemocnění srdce a cév).  [5]

Hořčík je zároveň součástí procesu budování kostí. Nedostatek hořčíku přispívá k osteoporóze. Zároveň se ukazuje, že doplňky hořčíku mohou snížit ztrátu kostní hmoty způsobené osteoporózou.

5.Ovlivňuje energetický metabolismus

Hořčík má převládající roli ve výrobě a využití ATP (zdroje energie). Můžete si jej představit jako molekulu, která je nosičem energie a využívají jí všechny buňky v těle. Každá molekula ATP se skutečně váže na iont hořčíku (Mg 2+), aby vytvořila svou biologicky funkční formu. V buňce je většina ATP přítomna jako komplexy Mg-ATP. [6]

Hořčík je proto nezbytný pro správnou funkčnost energetického systému v těle.

6.Prevence poškození svalů

Dvě menší studie provedené na vrcholových a profesionálních sportovcích ukázaly, že doplňování hořčíku má pozitivní vliv na markery svalového poškození a ovlivňuje svalovou funkčnost a bolestivost svalů po cvičení. [7] Zjednodušeně řečeno, hořčík pomáhá regeneraci svalů po zátěži.[8]

Pro sportovce může být svalová funkčnost a poškození svalů zásadní proměnná k podávání špičkových výkonů.

7.Uvolňuje svaly

Hořčík hraje důležitou roli při regulaci svalových kontrakcí. Ve svalech má přesně opačnou funkci než vápník. Zatímco se vápník podílí na kontrakci svalů, hořčík působí jako blokátor vápníku a pomáhá svalovým buňkám po kontrakci relaxovat.
Přestože se hořčík podílí na relaxaci svalových vláken, Garrison et al. ve své metaanalýze dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by suplementace hořčíkem poskytovala klinicky smysluplnou léčbu křečí kosterního svalstva.

8.Minerál pro mozek

Magnézium je zapojeno do mechaniky synaptických přenosů a neuronální plasticity. Na zvířecích modelech bylo prokázáno, že zvýšené hladiny hořčíku v mozku podporují četné mechanismy synaptické plasticity, které mohou zlepšit různé formy učení a paměti.[9]


Jak rychle doplnit hořčík? A jaká jeho forma je nejlepší? 

Na formy hořčíku a jejich konkrétní účinky se můžete podívat ve článku: Formy hořčíku a jejich účinek. Pro nejlepší účinky je však ideální využít komplex několika forem hořčíku. Takovou kombinaci najdete např. v produktu Mg 2.0, který díky vylepšenému poměru jednotlivých forem má pozitivní účinky na všechny výše zmíněné problémy.  

A to téměř okamžitě, jak Mg 2.0 začnete užívat. Vyzkoušíte?