Binaurální beaty – magické tóny pro klid duše a lepší výkon

Všichni víme, jakou moc nad námi mají zvuky. Tóny a melodie ovlivňují naši vyrovnanost, schopnost soustředit se a mohou zlepšit zdraví. Už budhističtí mniši uměli rozpoznat frekvence, které působí hlouběji než jiné. Využívali je při meditacích, pro zklidnění i při práci s vědomím a myslí. Ještě účinnější jsou kombinace frekvencí, díky kterým vznikají binaurální beaty. Jak se to vlní v našem mozku

Jak náš mozek pracuje, tvoří se kolem něj elektromagnetické pole. Na EEG si můžeme změřit, jak se v důsledku aktivity neuronů frekvence elektromagnetického pole mozku mění. Když jsme výkonnější a víc přemýšlíme, vysílá mozek vlny v rozmezí 40–100 Hz. Když se uvolníme a povídáme si s přáteli, vibruje silněji ve frekvencích 8–40 Hz. Tzv. alfa vlny (8–12 Hz) naměřil u odpočívajících lidí už v roce 1929 německý psycholog a vynálezce EEG Hans Berger. Zjistil, že když se aktivita lidí zvýší, přidají se další vlny, které označil jako beta. Jednotlivé části mozku, jako je třeba prefrontální kortex hned za očima, vysílají při různých činnostech různé frekvence. Princip mozkových vln je sice společný celému lidstvu, ve struktuře a v přesných hodnotách se ale jeden od druhého mírně lišíme. Naše mozkové vlny nám pomáhají pochopit, proč si s někým rozumíme a s někým nikoliv. Nedělej vlny

„Naladit se na stejnou vlnu“ není tak prázdné rčení, jak by se mohlo zdát. Když se naše mozkové vlny příliš liší, doslova spolu „neladíme“. Interference je jev, ke kterému dojde pokaždé, když se setkají dvě nebo více vln. Vlny, které spolu ladí, jsou tzv. koherentní – tedy kompatibilní. A stejně kompatibilní jsme nebo nejsme i my.


Mozkové vlny odpovídají temperamentu, liší se u introvertů i extravertů i při různých emocích. Mozkové vlny lidí, kteří spolu mluví a poslouchají se, se synchronizují. Společné soužití tak podporuje vzájemné porozumění, výsledkem může být větší kompatibilita a podobnější vnímání.Mozkové vlny – frekvence našeho výkonu

Alfa vlny – 8–12 Hz – pohoda, uvolnění, pozitivita, sociální interakce; během dne, mezi lidmi

Beta vlny – 14–30 Hz – soustředění, dobré kognitivní a analytické schopnosti, zvýšená úzkost; během dne, při učení a pracovním výkonu

Gama vny – 30–100 Hz – vysoká všímavost, intuice, zaměřená pozornost, přecitlivělost; při nárazových výkonech, ve stresových a krizových situacích

Delta vlny – 1–4 Hz – spánek, protistresové působení, ozdravné procesy, zásadní pro dlouhodobou paměť; bpři NREM spánku 

Theta vlny –4–8 Hz – meditace, sny, kreativita, relaxace; v REM fázích spánku a při meditaciNěkteré podrobnosti  o mozkových vlnách zůstávají neurologům i psychologům stále skryty, přišlo se ale už na to, že frekvence alfa vln se stárnutím už po dvacátém roku života snižují, že je ovlivňují léky i alkohol a také víme zcela jistě, že je můžeme modulovat externě, a tím zlepšit náš výkon i duševní klid. A právě to dělají binaurální beaty.Binaurální beaty

Binaurální beaty jsou zvuky, které si lidské uši samy vytvoří při stereo poslechu dvou odlišných frekvencí. Každý tón má svou jedinečnou frekvenci, která znamená jeho výšku. Aby se v mozku vytvořil binaurální beat, nesmí být od sebe dva tóny vzdálené více než 30 Hz a musí být přijímané stereo každým uchem zvlášť, navíc musí jít o tóny s frekvencemi do 1000 Hz. 


Jednočárkované C má frekvenci 261 Hz, jednočárkované D, které je o tón výš než C, frekvenci 294 Hz. Rozdíl mezi nimi je 33 Hz, takže jejich poslechem do každého ucha zvlášť binaurální beat nevznikne (údaje jsou zaokrouhlené). Kdybychom ale namísto jednočárkovaného D použili do druhého ucha jednočárkované Cis (tedy pouhý půltón nad tónem C), získáme rozdíl něco málo přes 15 Hz. Stvořili jsme binaurální beat.


Veřejnosti představil binaurální beaty poprvé biofyzik Geral Oster v roce 1973. Už 150 let před ním ale fyzik Heinrich Wilhelm Dove zjistil, že má člověk při poslechu mírně odlišných frekvencí každým uchem zvlášť schopnost vytvořit si iluzorní, zcela nový zvuk – úder (beat). Je to vlastně frekvenční odezva, difrakce, která vznikne vibrací v lebce. Tento zvuk, tón, který se utváří až v mozku, tato „třetí“ frekvence/vibrace je léčivá. Na stejném principu ji ucho stvoří i při bubnování v prostoru, toho využívali  kdysi šamani při kmenových rituálech k dosažení léčivého transu. 


Výsledkem poslechu binaurálních beatů je lepší spolupráce neuronů, která zlepšuje zdravotní stav organismu i jeho psychickou rovnováhu. Někteří navíc věří, že jejich mozek posouvá do vyšších úrovní vědomí, právě o tom byli přesvědčeni i aktéři prastarých rituálů. Oster lidstvu odhalil obrovský potenciál binaurálních beatů pro léčbu úzkostí, bolestí, zlepšení paměti, soustředění i duševní rovnováhu.Proč jsou binaurální beaty léčivé?

Mozek při poslechu reaguje tak zvanou frequency following response (FFR). To znamená, že dojde k široké stimulaci neurálních obvodů a k synchronizaci mozkových vln. Rozdílová frekvence binaurálního beatu (do 30 Hz) je navíc příbuzná frekvencím přítomným ve stavech hluboké relaxace a hlubokého spánku. Následkem je proto celkové zklidnění podobné meditačním stavům, snížení stresu, ale i slaběji pociťovaná bolest. Proces, kterým mozek při poslechu projde, se nazývá „brainwave entrainment“. Dosáhnout je ho možné také některými vizuálními efekty (určitým typem blikání) nebo elektrickou stimulací, natrénovat lze i neurofeedbackem.Pro lepší spánek a soustřední, ale i pro lepší vztahy s lidmi

Vyladění mozkových vln binaurálními beaty snižuje nervové vypětí, harmonizuje přenos vzruchů mezi neurony a umožňuje mozku lépe pracovat. Synchronizace vede i k lepší sociální interakci.


Podle uživatelů a podle studií je nejvýraznějším efektem binaurálních beatů: 


Binaurální beaty byly s úspěchem použity jako náhrada anxiolytik (přípravků proti úzkosti a fóbiím) při přípravě pacientů na chirurgický zákrok a některé studie naznačují, že by mohly pozitivně ovliňovat i kognitivní schopnosti (učení). Posluchači zmiňují také vyšší kreativitu nebo lepší intuici.


Intenzitu binaurálního beatu ovlivňuje velikost lebky, tvar zvukovodu a nosních a ústních dutin. Opatrní musí být jedinci, kteří trpí epileptickými záchvaty, pro ně jsou všechny metody brainwave entrainmentu rizikem.


Jak poslouchat binaurální beaty

Rozhodně se sluchátky. Při běžném poslechu je to jediný spolehlivý způsob, jak dostat zvuk do každého ucha skutečně odděleně. Když ve větším prostoru šikovně rozestavíte bubeníky nebo reprobedny, můžete binaurálního beatu také docílit. V běžných podmínkách (například v pokoji) se ale bez sluchátek složí frekvence většinou ještě před tím, než dorazí do každého ucha zvlášť. Na typu sluchátek nezáleží.


Jak si vybrat na YouTube

Elektronická tvorba binaurálních beatů není složitá, je jí zdarma plný YouTube (hledejte „binaural beats“). Většina autorů pracuje s frekvencemi zaměřenými na konkrétní cíl – soustředění, studium, relaxace, spánek… V názvu je to většinou uvedeno, podle toho si můžete vybrat. Tvorba vychází z působení frekvencí na lidské mozkové vlny, jak o nich píšeme v úvodu. Binaurální beaty v nahrávkách často doplňují izochronní pulzy – to je opakování stejných frekvencí, které nejspíš také přispívá k synchronizaci mozkových vln (brainwave entrainment, jsou předmětem pokračujících výzkumů). 


Některá lákadla tvůrců skladeb s binaurálními beaty – jako vstup do páté dimenze vyššího vědomí – se na vědeckých výzkumech tak úplně nezakládají…  To vám ale může být jedno. Binaurální beaty jsou prověřenou a stále podrobněji zkoumanou biohacking metodou a určitě jedním z výrazných podpůrných řešení řady typických problémů dnešní doby. Byla by škoda nechat je ležet ladem.