Věda za produktem Longevity - Pohled na stárnutí

LongevityPochopení stárnutí

Jednou z výzev vědců posledních let je jasnější porozumění základním biologickým změnám, které doprovázejí stárnutí. 
Neexistuje jediná hlavní příčina stárnutí ani jednotná “teorie stárnutí”, která by odpovídala za všechny rysy biologického stárnutí.
Stárnutí není způsobeno pouze jedním typem buněčného poškození nebo příliš malým/příliš velkým množstvím jedné molekuly. Stárnutí jako takové nelze ovlivnit pouhým zaměřením se na jednu věc. 

Spíše jde o množství faktorů, které urychlují a/nebo zpomalují biologické procesy v pozdějším věku. 
Mezi nejčastější pohledy na stárnutí patří perspektivy volných radikálů, mitochondrií a genové exprese (subcelulární úroveň), buněčná senescence a perspektivy kmenových buněk (buněčná úroveň) a neuroendokrinní a imunitní perspektivy (systémová úroveň).
Proces stárnutí zahrnuje pochopení molekulárních, genetických a buněčných mechanismů, které činí stárnutí rizikovým faktorem pro rozvoj chronických onemocnění. 

Ukazuje se, že cílené zaměření na zdravější stárnutí zpomalí a/nebo sníží výskyt mnoha nemocí a zlepší zdraví. 

Zdravější stárnutí

Zdravější stárnutí = úspěšné stárnutí. 

Koncept zdravého a úspěšného stárnutí se především zaměřuje na to, jak žít déle plnohodnotný a zdravý život.
Existují dva základní mechanismy, které prokazatelně vedou ke zdravějšímu stárnutí.

- Fyzická aktivita
- Kalorická restrikce (Přerušovaný půst, časově omezené stravování)

Obě tyto aktivity prokazatelně poskytují výhody pro zdravé stárnutí. Jejich specifické biologické mechanismy způsobují dramatické změny v metabolických funkcích, buněčné signalizaci, mitochondriálních funkcích a genové expresi (to jak se naše buňky vyjadřují).

Sportovci mohou posloužit jako výborný příklad genové exprese. Pokud srovnáme běžce na dlouhé tratě a kulturistu, jejich genová exprese bude v závislosti na tréninku rozdílná. Vytrvalostní trénink a silový trénink aktivují a deaktivují rozdílné geny.
Organismus si díky tomu může přizpůsobit své adaptace tak, aby lépe vyhovovaly konkrétním návykům a environmentálním výzvám. Mnohem větší smysl dává zapínat a vypínat sadu genů, které podporují zvýšenou vytrvalost u běžce nebo cyklisty. U sportovce, který pravidelně cvičí v posilovně, má větší smysl upravit genovou expresi, aby se zvýšila velikost a síla svalů (na vytrvalosti tolik nezáleží).  

Každý člověk je tvořen z bilionů buněk. Každá z těchto buněk má mnoho úkolů, například opravovat poškození, vyrábět energii, bojovat s patogeny a reagovat na hormonální signály. V těchto buňkách se každou vteřinu odehrávají miliony buněčných procesů, které zajišťují fungování celého biologického systému.
Lidský organismus je neskutečně složitý a komplexní systém, který se neustále snaží přizpůsobovat vnějším i vnitřním proměnlivým podmínkám. 

Každá buňka má ale svou životnost, která je ovlivněná interakcí mezi genetickými, environmentálními, behaviorálními a sociálními faktory a životním stylem.
Tyto interakce a změny v průběhu času mohou způsobovat nadměrné poškození a předčasné odumírání buněk a dochází k nedostatečné nebo nadměrné genové expresi.

Tak či onak nastává poškození buněk, protože to je normální součástí metabolismu. Když jsme mladší, buňky odvádějí lepší práci při opravě tohoto poškození. Jak stárneme, některá poškození se nenapraví. Když se poškozené buňky nahradí samy, poškození se přenese do nových buněk. Toto nahromaděné poškození ovlivňuje fungování buněk, včetně jejich schopnosti samy se opravovat.
Zdravější stárnutí tedy vyžaduje vytvoření vnitřního “přátelského” prostředí, které umožňuje buňkám podávat co nejlepší výkon.

To je cíl, který podporuje funkční buněčné mechanismy pro správný metabolismus, opravu a tvorbu energie. 

Zdravější stárnutí nemusí nutně znamenat delší délku dožití, ale přesněji řečeno “prodloužit část života prožitého ve zdraví”.

A to je naším primárním cílem.
Věda za Longevity

Věda a formulace

Věda do dnešního dne odhalila několik základních mechanismů zdravého stárnutí. Při formulaci Longevity jsme se na tyto mechanismy zaměřili a snažili se tento efekt napodobit.  Mimo jiné jsme se zaměřili na látky, které napodobují efekt kalorické restrikce a cvičení. Naším cílem bylo vložit některé z funkčních buněčných výhod do doplňku stravy.

Nejásejte! Žádná pilulka nemůže nahradit skutečnou fyzickou aktivitu a zdravé životní návyky. Neznamená to, že se můžete přestat hýbat a jíst nezdravě. Znamená to, že jsme tento produkt navrhli tak, aby fungoval synergicky s dalšími zdravými návyky a podpořil zdravější stárnutí.

Přestože neexistuje jednotná teorie stárnutí, všechny pohledy na stárnutí mají jednu věc společnou: poškození a dysfunkce buněk jsou jádrem stárnutí.

Koneckonců, když mluvíme o čemkoli souvisejícím se stárnutím, ve skutečnosti mluvíme o buněčné degeneraci. Mnohé z příznaků stárnutí jsou často příznaky selhávajícího buněčného mechanismu nebo poškození mitochondrií.
Ale…Nelze opomenout ani genovou expresi (vzpomeňte na příklad sportovců). Dysfunkce v genové expresi může zvýšit akumulaci poškození a akumulace poškození může narušit genovou expresi. Téměř ďábelský kolotoč, který se v průběhu času urychluje a způsobuje více problémů, než které organismus dokáže napravit. 

Dobrou zprávou je, že tento cyklus lze přerušit na několika místech, přičemž funkční podpora jedné molekuly, dráhy nebo procesu zlepší ostatní. Ještě lepší zprávou je, že nemusíme dělat jen jednu věc. Můžeme jich podpořit mnoho současně, čímž se přínosy znásobí. 

To je náš komplexní přístup ke zdravému stárnutí. 

Přestože na trhu přibývá produktů, které se zaměřují na stárnutí, jejich zaměření bývá spíše na nějaký úzký aspekt buněčné energie, opravy nebo metabolismu.
Náš přístup se zaměřuje na celý systém a na velké množství procesů potřebných k podpoře zdravějších, funkčnějších a výkonnějších buněk.

Když jsme s naším týmem formulovali složení Longevity, zaměřili jsme se na posílení řady buněčných biomolekul, drah a procesů. 

Snažili jsme se z pomyslných malých dílků vytvořit velké dílo zdravého stárnutí.

Který z dílků je ale ten nejdůležitější, aby mohly buňky fungovat na nejvyšší úrovni?
Odpovědí je NAD

Tady začněme.  

Tvorba a optimalizace NAD+ 

NAD neboli nikotinamidadenin dinukleotid je kritickou molekulou pro zdravé stárnutí. Četné studie prokázaly, že buněčné hladiny NAD klesají během chronologického stárnutí. 

Ve středním věku naše úrovně NAD klesají na polovinu úrovně našeho mládí. Tento pokles hraje klíčovou roli ve vývoji metabolických dysfunkcí a nemocí souvisejících s věkem. Zvýšení hladin NAD+ zlepšuje některé metabolické funkce, má schopnost zvrátit mitochondriální dysfunkci a prodlužuje délku života. 

NAD

Zdá se, že existuje začarovaný kruh, ve kterém molekulární mechanismy zapojené do procesu stárnutí, jako je oxidační stres, poškození DNA a zánět, vedou k poklesu NAD v tkáních, což následně zhoršuje procesy, které způsobily jeho pokles v první řadě. (Další ďábelský kolotoč.)

Velmi důležitý dílek do skládačky zdravého stárnutí je bezpochyby tvorba NAD+.
Tato molekula je přítomna ve všech živých buňkách a proto není překvapení, že mnoho tělesných funkcí může fungovat jen ve spojení s NAD+.

V organismu proto existuje hned několik způsobů a cest, jak vyrobit NAD+. 

Ve středním věku naše úrovně NAD+ klesají na polovinu úrovně našeho mládí.

Nejpřímější cesta k tvorbě NAD+ je pomocí látky s názvem NR (Nikotinamid riboside). NR je v organismu metabolizován a přetváří se na NAD+. Jelikož je NAD+ tak zásadní molekula pro organismus, existují ještě další procesy, kterými probíhá tvorba NAD+. Je to syntéza cestou De Novo, která využívá aminokyselinu L-Tryptofan, Preiss-Handler a Salvage za použití Niacinu (vitamínu B3). Různé tkáně v organismu využívají tyto tři cesty k uspokojení téměř neutuchajících potřeb NAD+.

Proto jsme formulovali složení s ohledem na podporu všech tří cest. 

Když vědci zkoumali, proč množství NAD s narůstajícím věkem klesá, přišli na to, že existuje enzym s názvem CD38, jehož hladiny během stárnutí stoupají. Tento enzym způsobuje rozklad NAD. Dobrou zprávou je, CD38 může být zpomalen. 
Apigenin a quercetin, látky které se vyskytují například v ovoci a zelenině, působí jako inhibitory CD38 a tím zpomalují jeho aktivitu. Tímto způsobem zvyšují a optimalizují množství NAD+ v organismu.  

První dílek v podpoře buněk proti stárnutí.

Tvorba a optimalizace NAD+

 • - NR
 • - L-Tryptophan
 • - Niacin (vitamin B3)
 • - Apigenin (inhibitor enzymu CD38)
 • - Quercetin (inhibitor enzymu CD38)


Pojďme však ještě o stupeň níže.

Mitochondrie a energetický metabolismus

Mitochondrie patří mezi nejdůležitější organely v buňkách, které se účastní široké škály procesů s životně důležitými rolemi v buněčné funkci.

Klíčovou funkcí mitochondrií je tvorba buněčné energie. V mitochondriích probíhají hlavní procesy, které umožňují tvorbu energie ze živin. Tato “buněčná elektrárna” produkuje 99 % energie (v podobě ATP). Buněčný metabolismus přeměňuje sacharidy, tuky a bílkoviny na energii. Každá z těchto makroživin má vlastní buněčnou energetickou dráhu (glykolýza, beta-oxidace, citrátový cyklus, oxidativní fosforylace) kde dochází k produkci buněčné energie. (Všechny tyto dráhy jsou závislé na NAD).

Mimo to ale potřebují ještě další látky (kofaktory), které k tvorbě přispívají. Bez nich by výroba energie nemohla probíhat. Všechny vitamíny B kromě kyseliny listové se podílejí alespoň na jednom a často na několika krocích systému výroby energie v buňce. Látky jako kyselina alfa lipoová, cystein a CoQ10 se v některém z kroků metabolismu taktéž účastní výroby energie nebo podporují zdraví mitochondrií. 

Podpora mitochondrií, energetického metabolismu a výroby ATP je další dílek pro zdravé stárnutí. 

Podpora mitochondrií a energetického metabolismu

 • - Komplex vitamínů B
 • - Kyselina alfa lipoová
 • - N-acetylcystein
 • - CoQ10Longevity

Mitochondriální biogeneze

Mitochondriální biogeneze je důležitý buněčný proces, který vytváří nové mitochondrie. Jednou z nejlepších fyziologických podmínek, které vedou ke zvýšení mitochondriální hmoty (tvorbě nových mitochondrií) je fyzická aktivita. Vytrvalostní cvičení stimuluje molekulární dráhy (PGC-1α, PGC-1β, AMPK, CaMK, ERK1/2, p38MAPK a další), které jsou základem buněčných procesů podporujících mitochondriální biogenezi. Tento důležitý buněčný proces je ve své podstatě součást adaptivní buněčné reakce na metabolické požadavky organismu. Zjednodušeně řečeno, je to adaptace na zvýšený energetický výdej.

Tyto “senzory” na snímání dostupnosti živin regulují energetickou rovnováhu a mají klíčové role v stimulaci spalování tuků a oxidaci mastných kyselin. Buňky tak kompenzují zvýšené nároky na energii.

Tato adaptivní reakce tak způsobí větší tvorbu mitochondrií a tím se zvýší kapacita buňky produkovat ATP.

Zdravější stárnutí vyžaduje komplexní vědecký přístup, zaměřený na interagující síť molekul, drah a procesů, které umožňují buňkám co nejlepší výkon.

Množství mitochondrií a jejich funkčnost má zásadní vliv na projevy stárnutí. Je dobře známo, že mitochondrie jsou zvláště postiženy nemocemi a přispívají k samotnému procesu stárnutí. 
Stárnutí je tedy doprovázeno poklesem mitochondriální funkce a zároveň může tento pokles přispět k poklesu funkcí orgánů. (Další, už třetí, ďábelský kolotoč.)

Nejen zdraví mitochondrií, ale i mitochondriální biogeneze je odpovědí pro zdravější stárnutí.

Když jsme na začátku mluvili o tom, že Longevity napodobuje efekt cvičení, měli jsme na mysli právě mitochondriální biogenezi. Konkrétně molekulární dráhy, které mitochondriální biogenezi spouští. Vědecké studie potvrzují, že některé látky a rostlinné extrakty mají schopnost tyto dráhy stimulovat a přispívat k mitochondriální biogenezi. Další dílek v podpoře robustnějšího systému při stárnutí. 

Mitochondriální biogeneze a stimulace molekulárních drah

 • - Gynostemma pentaphyllum extrakt
 • - Resveratrol
 • - Pterostilben
 • - Rutin
 • - PQQ
 • - Apigenin
 • - Kyselina alfa lipoová
 • - CoQ10


S metabolickými regulátory úzce souvisí další skupina enzymů…

Zvýšení aktivity sirtuinů (genů dlouhověkosti)

Sirtuiny (Silent information regulators) někdy též nazývány jako geny dlouhověkosti jsou skupina enzymů, které regulují široké spektrum buněčných pochodů, zejména souvisejících s buněčnou energetikou a homeostázou. Předpokládá se, že sirtuiny hrají klíčovou roli během buněčné reakce na různé stresy (kalorická restrikce, ketogenní dieta, cvičení, saunování) a jsou klíčové pro buněčný metabolismus. Sirtuiny upravují buněčný metabolismus na základě dostupnosti živin a regulují mnoho metabolických funkcí, včetně opravy DNA, genomové stability, zánětlivých reakcí a mitochondriálních funkcí. Sirtuiny zapínají a vypínají mnoho genů podílejících se na zdraví a prodloužení délky života. 

Sirtuiny například regulují signalizační dráhy jako je PGC-1α.

V tuto chvíli by už nemělo být překvapení, že správný životní styl včetně fyzické aktivity a zdravé stravy může ovlivnit zdraví prostřednictvím zvýšení aktivity sirtuinů. 

Látky, které fungují jako aktivátory sirtuinů byly další dílek, který nám skládal obraz zdravého stárnutí. 

Podpora aktivity genů dlouhověkosti (sirtuinů)

 • - Resveratrol
 • - Pterostilben
 • - Cocoa extrakt
 • - PQQ
 • - Quercetin
 • - RutinLongevity

Podpora antioxidační ochrany

Mitochondrie, hlavní energetické “elektrárny” v buňkách, tvoří při výrobě energie i vedlejší produkt, a to reaktivní kyslíkové radikály (ROS). O ROS se často mluví jako o škodlivých molekulách, které způsobují stárnutí a poškození buněk. Ano, pokud se množství ROS nedrží na uzdě, jejich účinek poškozuje buňky a mitochondrie, což přispívá ke stárnutí. Zdá se, že nezdravý životní styl, nedostatek spánku a stres jsou rizikové faktory, které přispívají k nadměrné tvorbě reaktivních kyslíkových radikálů. ROS jsou ale i důležitá součást signálních drah organismu. Je velmi dobře prozkoumáno, že cvičením vyvolané zvýšení produkce ROS v kosterním svalu hraje požadovanou roli v adaptaci kosterního svalu na vytrvalostní trénink. Cvičení přispívá k produkci reaktivních kyslíkových radikálů, ale je nepravděpodobné, že by mělo za následek úroveň oxidativního stresu, která je škodlivá pro zdraví. Cvičení je tedy pozitivní druh stresu, který nejen díky ROS spouští zdravé buněčné a mitochondriální adaptace.

Naším cílem tedy není zabránit mitochondriím produkovat ROS nebo se je snažit utlumit velkým množstvím antioxidantů. Lepším přístupem je pomoci mitochondriím, aby si pomohly samy. Tyto látky podporují tělu vlastní antioxidační procesy, reakce a tvorbu enzymů, které organismus využívá k ochraně proti reaktivních kyslíkových radikálů.

Podpora antioxidační ochrany

 • - PQQ
 • - Quercetin
 • - Rutin
 • - Kyselina Alfa lipoová
 • - CoQ10
 • - Zinek

Buněčné stárnutí a inhibice zkracování telomer

Jak už bylo řečeno, naše buňky v průběhu celého života upravují chování v závislosti na stavu živin a stresu (genová exprese). Když jsme mladší, naše buňky odvádějí lepší práci při opravě poškození. S narůstajícím věkem tento proces slábne a poškození se může přenést do nových buněk. Jak buňky pokračují v dělení, koncové části DNA (telomery) se postupně zkracují. Když telomery dosáhnou své kritické délky, dojde ke ztrátě genetické informace, a to může vyvolat samodestrukci buňky. Enzym zvaný telomeráza zpomaluje toto zkracování a pomáhá při neustálé obnově telomer. 

Postupné zkracování telomer je považováno za jeden z molekulárních mechanismů stárnutí organizmu. 

Zkracování telomer zároveň snižuje aktivitu sirtuinů. Naopak zvýšení aktivity sirtuinu stabilizuje telomery a zlepšuje chorobné stavy závislé na telomeráze.

Jak už bylo řečeno, když jsme mladší, buňky odvádějí lepší práci při opravě tohoto poškození. Jak stárneme, některá poškození se neopraví. Když se poškozené buňky nahradí samy, poškození se přenese do nových buněk. Toto nahromaděné poškození ovlivňuje fungování buněk, včetně jejich schopnosti samy se opravovat. Pokud je poškozeno dostatečné množství buněk, snižuje to výkonnost tkání, což časem vede k viditelným i neviditelným aspektům nezdravého stárnutí. 

Díky delším a stabilnějším telomerám je možné předcházet hromadnému stárnutí buněk a zamezit vzniku celé řady nemocí.

Podpora telomerázy proti zkracování telomer

 • - Centella asiatica extract
 • - Vitamín D3
 • - Selen
 • - Vitamin B9

Senescentní (stárnoucí) buňky a podpora imunity 

Když buňky dojdou do stádia, kdy už nejsou schopné dalšího dělení, stávají se z nich buňky senescentní. Ty se normálně ničí prostřednictvím programového procesu zvaného apoptóza a jsou odstraněny imunitním systémem. Ten však s věkem slábne a rostoucí počet senescentních buněk tomuto procesu uniká a začíná se hromadit ve všech tkáních těla. Jejich přítomnost způsobuje mnoho problémů, protože vylučují prozánětlivé látky, které způsobují chronický zánět a poškození okolních zdravých buněk a tkání. Tím urychlují stárnutí. 

Stejně jako všechny výše popsané biologické systémy jsou negativně ovlivněné stárnutím, i náš imunitní systém začne v pozdějším věku ochabovat a selhávat.
Jak se ukazuje, senescentní buňky intenzivně interagují s imunitním systémem a zvýšení výkonu imunitního systému se jeví jako vhodný dlouhodobý přístup k řešení senescentních buněk. Proto je jeho podpora poslední dílek do celého obrazu zdravého stárnutí.      

Podpora imunitního systému a eliminace senescentních buněk

 • - Rutin
 • - Quercetin
 • - Vitamín D
 • - Zinek
 • - Selen
 • - Cocoa extrakt

Zdravé stárnutí na dosah

Nyní už znáte mechanismy, které nás při formulaci Longevity provázely. Naším cílem bylo se podle vědeckých poznatků zaměřit na komplexní podporu organismu a všech jeho interagujících molekul, signalizačních drah a procesů, které pozitivně ovlivňují základní buněčné mechanismy stárnutí a jsou důležitou součástí zdravého a úspěšného stárnutí, které dovoluje prožít život na maximum.

P.S. A hořčík? Ten nelze opomenout

Existuje ještě jeden důležitý kofaktor pro tvorbu energie a tím je hořčík. 
Dobrý postřeh, ve složení ho nemáme. A ne, nezapomněli jsme do složení zakomponovat.
Jsme si vědomi, že je to malá trhlinka jinak v naprosto komplexním produktu pro zdravé stárnutí, ale má to své důvody.
Jedním z nich je, že pouhých 50 mg elementárního hořčíku přidaného do složení vyžaduje cca 350 mg bisglycinátu hořečnatého. Takové množství už by si ve výsledku vyžadovalo konzumovat 5 tobolek, místo aktuálních 4.
Druhý je ten, a není to žádný marketingový tah (stárnutí marketing nezajímá), že produkt s hořčíkem už máme.
Tělo potřebuje více než 50 mg elementárního hořčíku denně a tak jsme vytvořili vlastní formulaci, která obsahuje 6 forem hořčíku pro dokonalé vstřebávání a nasycení každé tkáně v těle. Jsme skálopevně přesvědčeni, že ze suplementace doplňkového hořčíku budete benefitovat. Nejen fyzicky, ale i kognitivně.