Fáze spánku - víte, co se během nich děje s naším tělem?

3 minuty čtení

Znáte všechny fáze spánku?

Spánek, někteří ho milují a nemohou se dočkat až v noci ulehnou do postele, pro jiné je jen ztrátou času. Kolik hodin bychom měli denně spát? Jaké fáze během spánku zažíváme? Co se během nich odehrává v našem těle? A v jaké fázi jsme náchylnější k probuzení, náměsíčnosti či mluvení ze spánku? Na všechny otázky vám odpoví tento článek.

Cyklus spánkových fází

Jeden spánkový cyklus můžeme rozdělit na celkem 5 fází, přičemž 4 fáze spadají pod NREM a 1 fázi pod REM. Spánkových cyklů bychom během spánku měli absolvovat 4-5.

NREM fáze spánku

NREM či také NON REM fáze znamená klidný pohyb očí (Non Rapid Eye Movement) a je tak opakem REM fáze. Tvoří 75-80 % celkové doby spánku a můžeme ji rozdělit na 4 stádia.

NREM 1 (5-10 minut): Usínání, tedy přechod mezi bděním a spánkem. Uvolňuje se svalstvo, mozek vysílá pomalé theta vlny. U někoho dochází k záškubům těla (pocit, že „padáme“) a lehkému pohybu očí.

NREM 2 (20 minut): Přichází tzv. lehký spánek, při kterém je tělo nehybné, mizí pohyb očí, klesá tělesná teplota a mozková aktivita ještě více zpomaluje. Mozek vytváří vlny nazývaná jako „spánková vřetena“, ty zabraňují přenosu zvuku do sluchového centra. Jedná se o ochranu před probuzením.

NREM 3 (10 minut): Jedná se o přechod z lehkého spánku do hlubokého spánku. Během této fáze se u některých osob objevuje náměsíčnost, mluvení ze spaní či noční děsy. Při tomto stádiu spánku je velmi obtížné spícího člověka probudit. Mozek vysílá pomalé delta vlny, proto někdy hovoříme o tzv. delta spánku.

NREM 4 (30 minut): Hluboký spánek je nejhlubší, nejsilnější a nejdelší ze všech fází. Kromě toho je také nejdůležitější, protože během něj dochází k regeneraci tkání, vylučování růstového hormonu, doplnění potřebné energie a přesunu informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti.

fáze spánku

REM fáze spánku

REM fáze spánku znamená rychlý pohyb očí (Rapid Eye Movement) a následuje jako 5. stádium poté, co proběhnou všechna 4 stádia NREM fáze spánku. Celkem zabírá 20-25 % z celkového spánku.

Dochází k rychlému pohybu očí a zrychlení dechu. Někdy se označuje jako tzv. paradoxní spánek, protože i když spíme, tak naše tělo vykazuje některé hodnoty jako při stavu bdělosti.

Právě během REM fáze se nám zdají velice živé či zajímavé až bláznivé sny. Jak už jsme zmínili, tak se spánkový cyklus opakuje 4x-5x a s ním se opakuje i REM fáze. Ta je zpočátku krátká a s každým dokončeným cyklem se prodlužuje, a proto je nejdelší před samotným probuzením, kdy může trvat až 60 minut.

Kolik hodin spánku je tak akorát?

V ideálním případě by se u vás měl spánkový cyklus vystřídat 5x. Jeden cyklus má průměrně 90 minut, a když si ho vynásobíme pěti, tak nám vyjde 7,5 hodiny. REM fáze se však s každým opakováním cyklu stává delší, takže to zaokrouhlíme na 8 hodin. Což je i odpověď na naši otázku. Ideální spánek, který dodá tělu potřebnou energii, regeneruje ho a dodá mu dostatek růstového hormonu, by měl trvat 8 hodin.

Spánkový hack
Jak už nyní víte, každá z fází spánku má zásadní vliv na organismus. Z tohoto důvodu jsme vytvořili produkt Mindflow - Sleep, který vám pomůže s usínáním, a díky lepší kvalitě spánku vám pomůže zvýšit množství rem a non rem fáze spánku.

Čas hacknout spánek.